مهمترين گام تنظيم بازار، اصلاح فعاليت هاي اقتصادي و تجاري در فضاي مجازي/ پروانه فعاليت در فضاي مجازي بايد از طريق اتحاديه هاي تخصصي صادر شود

اخبار ویژه

رتبه بندي واحدهاي صنفي در راستاي بهبود ارتباط مردم با اصناف/ ضرورت انعکاس سريع مشکلات صنوف

دومين نمايشگاه بين المللي ساعت تهران آغاز به کار کرد

50 درصد نياز داخلي پارچه بايد از طريق واردات تامين شود/ دود عدم بهره مندي از کارشناسان صنفي به چشم ملت و مصرف کننده بي‎گناه

3

هومان حسن‌پور، رئيس اتحاديه ناشران و کتابفروشان تهران:

مهمترين گام تنظيم بازار، اصلاح فعاليت هاي اقتصادي و تجاري در فضاي مجازي/ پروانه فعاليت در فضاي مجازي بايد از طريق اتحاديه هاي تخصصي صادر شود

  • کد خبر : 93098
  • 1400/06/20

رئيس اتحاديه ناشران و کتابفروشان تهران در خصوص ملزومات مورد نياز تنظيم بازار تاکيد کرد: آنچه مسلم است مهمترين و اولين قدم در تنظيم بازار، اصلاح فعاليت هاي اقتصادي و تجاري در فضاي مجازي و اينترنت است. آسيبي که فضاي مجازي و و اينترنتي بر داد و ستد و اقتصاد آورده بسيار افسار گسيخته و بدون نظارت واقعي دستگاه هاي قانوني است.

هومان حسن پور، رئيس اتحاديه ناشران و کتابفروشان تهران در ادامه گفت: متاسفانه فضاي مجازي در کسب و کار و تجارت تابع هيچ قانوني نمي باشد و تنها به اين اکتفا شده که از يک اتحاديه مجوز فعاليت در فضاي مجازي توسط کاربران اين فضا اخذ شود. اما سوال اينجاست آيا يک اتحاديه با چند کارمند به تنهايي مي تواند در خصوص تمامي کالاها و خدمات مورد نياز کشور تصميم گيري و نظارت داشته باشند؟ اگر چنين است چه نيازي به اين همه اتحاديه و اتاق اصناف داريم. فقط در تهران بيش از 134 اتحاديه براي نظارت کالاها و خدمات مختلف فعالند و جالب است که با اين تعداد اتحاديه و صدها کارمند که به طور شبانه روزي در خدمت نظارت توزيع و توليد قرار دارند بسياري هستند که در اين شرايط با تمام مشکلات، اصناف را در برخي موارد براي کنترل بازار محکوم مي کنند! اين در حالي است که اصناف تمامي سعي خود را انجام مي دهند و بسياري از تقصيرها برگردن سازمان ها و نهادهاي ديگر است؛ اما ديواري از ديوار اصناف کوتاهتر نيست.

وي تاکيد کرد: با تمامي شرايط يک اتحاديه به نام اتحاديه فضاي مجازي نمي تواند تمامي خريد و فروش ها و خدمات کالاها را در فضاي مجازي کنترل نمايد.

حسن پور تصريح کرد: امروزه در فضاي مجازي از شير مرغ تا جان آدميزاد فروخته وخدمات آن هم ارائه ميشود. مگر يک اتحاديه چند کارمند دارد و چند عامل نظارتي که مي تواند بر تمامي اين افراد و اين کالاها نظارت داشته باشد. در هر اتحاديه صنفي واحدي وجود دارد به نام بازرسي که تعدادي افراد در اين بخش مشغول به کار و خدمتگزاري هستند و شکايات افراد را از واحدهاي صنفي پيگيري ميکنند. مکان اتحاديه مشخص است، تعداد افراد هيئت مديره معلوم است، هر کدام مسئوليت خاص خود را دارند با اين وجود برخي اتحاديه مملو از افرادي هست که به مشکلات شان هر روز رسيدگي مي گردد و بيشتر مردمي هستند که فکر مي کنند فضاي مجازي تحت نظارت اتحاديه هاست و وقتي متوجه مي شوند اتحاديه ها تنها به واحدهاي صنفي نظارت دارند، پريشان از زيان هاي خود از خريد فضاي مجازي، سردرگم مي شوند.

رئيس اتحاديه ناشران و کتابفروشان تهران افزود: در فضاي مجازي چگونه افراد مي توانند فرد خاطي را پيگيري و زيان از دست رفته خود را باز پس گيرند؟ فرض کنيم کالايي به فروش ميرود. کالا از زماني که سفارش داده ميشود تا زماني که به مقصد برسد يک پروسه زماني را طي ميکند. در اين زمان پول فرد در دست فروشنده قرار دارد بر اين زمان هيچ کس نظارتي ندارد. بين 5 تا 15روز نهايتاً کالا به دست مشتري مي رسد پس از اين زمان مشتري با کالايي برخورد ميکند که نه مدل نه اندازه و نه جنس مورد سفارش شده اش را دريافت کرده است، بنابراين چگونه پول از دست رفته خود را پس بگيرد؟ حتي اگر در بهترين حالت، مکان مشخص باشد مانند برخي از فروشگاه هاي مجازي بسيار بزرگ و فعال تا اين پروسه طي شود و مشتري پول خود را پس بگيرد در بازه زماني طولاني انجام ميشود و پول در دست فروشنده در گردش خواهد بود بدون اينکه حسابي را پس دهد با اين که کاملاً مقصر بوده است. کدام نهاد نظارتي به اين پروسه نظارت دارد و چند درصد از افراد ميتوانند حتي کالاي خود را باز پس دهند؟

حسن پور در بيان معضلات فعاليت در فضاي مجازي ادامه داد: در 90 درصد موارد هيچ مکاني وجود ندارد که افراد بتوانند به آنجا مراجعه کنند و کالاي خود را مستقيم به فروشنده پس بدهند؛ اما واحدهاي صنفي شبانه روز در خدمت مردم هستند و اگر هر کالايي با هر مشکلي روبه رو شود و فروشنده به هر دليلي تقصير را نپذيرد اتحاديه به شکايت فرد شاکي به نحو احسن رسيدگي ميکند. آيا هر چقدر زمان جلوتر ميرود ما نبايد قانونمند تر عمل کنيم؟

وي با تاکيد بر اينکه فضاي مجازي نبايد جايي باشد که فرصت طلبان از آن سوء استفاده کنند گفت: هيچ مکاني براي هيچ کالايي وجود ندارد که بتواند فروشندگان در فضاي مجازي از فروش ناقص خود فرار نکند؛ بنابراين دستگاههاي نظارتي مملو مي شود از افراد شاکي. دادگاه ها پر مي شود از افرادي که از فضاي مجازي شکايت دارند. آيا اين تجمع نيست؟ آيا اين هزينه بر رش دولت نيست؟ چگونه مي توان تا اين حد افسارگسيخته بر فضاي مجازي نظارت کرد.

حسن پور با تاکيد بر عملکرد قوي اتاق اصناف ايران و تهران در اين خصوص ادامه داد: ما نبايد منفعل عمل کنيم. اکنون اتاقهاي اصناف ايران و تهران مي بايستي بر اين موضوع کاملاً اعتراض داشته باشند. اين مهمترين موضوع در تنظيم بازار است که مي بايست نظارتها بر آن بسيار قوي تر باشد، بايد. فضاي مجازي در اختيار اتحاديه ها قرار گيرد. هر اتحاديه مي تواند به هر فرد صنفي که پروانه کسب مي دهد به افراد متقاضي فعاليت در فضاي مجازي نيز زير نظر قانون پروانه صادر کند.

رئيس اتحاديه ناشران و کتابفروشان تهران بيان داشت: اهم فعاليت اقتصادي بر پايه عرضه، تقاضا و کالا برنامهريزي شده است. هر سه اينها طبق قانون نظام صنفي است که از سال هاي بسيار دور در کشور ايران هويت فعالان اين حوزه را معلوم مي کند. افرادي که کالا را عرضه مي کنند افرادي که تقاضا مي کنند و کساني که توليد مي کنند. قانون نظام صنفي تاکيد شده افرادي که مواد غذايي مي فروشند نميتوانند به هيچ وجه به طور مثال کالاي پزشکي بفروشند و يا اينکه کالا و يا خدمات خودرو ارائه دهند؛ اما اتحاديه فضاي مجازي به تمامي افراد اجازه مي دهد تا فعاليت کنند. مگر چند نفر در اتحاديه فضاي مجازي فعاليت دارند به چندين تخصص مهارت دارند که مي توانند اين کالاها و خدمات را رصد و به شکايات شان رسيدگي و بدون هيچ مشکلي به فعاليت ادامه دهند.

وي ادامه داد: از ابتداي امر و از زماني که استارت تشکيل اتحاديه مجازي اتفاق افتاد تمامي افرادي که در اين حوزه سکوت و يا همکاري کردند براي بي نظمي و حق کشي هايي که در اين مسير شده مقصرند. آناني که در رأس تصميم گرفتند و آناني که سکوت کردند، از فضاهايي که به اين افراد اجازه داده شد تا بدون قانونمند بودن فعاليتهاي اقتصادي خود را ارائه دهند و افسارگسيختگي در فضاي مجازي ادامه پيدا کرد، بسيارند افرادي که با هزاران سرمايه و تخصص واحدهاي صنفي تاسيس کردند طبق قانون و زير پرچم قانون فعاليت ميکنند اما فضاي مجازي تمامي فعاليت آنها را زير سوال برده است و مشتريهاي اين افراد را گرفته. ما با پيشرفت به سوي آينده و تجارت نوين مخالف نيستيم؛ اما هر چيزي مي بايستي زير پرچم قانون نظارت داشته باشد در غير اين صورت شاهد افسار گسيختگي در حوزههاي تجاري و اقتصادي که اينگونه هم خواهد شد خواهيم بود.

وي با تاکيد بر صيانت و تمکين از قانون نظام صنفي گفت: اتاق هاي اصناف و اتحاديه ها زير پرچم قانون نظام صنفي اجازه آشفتگي و افسار گسيختگي ندارند، چرا که به موجب قانون توسط افراد ناظر بر عملکردشان نظارت خواهند شد. فلسفه ايجاد اتحاديه ها و اتاقهاي اصناف بر اساس قوانين شکل گرفته است؛ اما فضاي مجازي بر کدام اصل و اصول قانوني فعاليت مي کند؟ هر کسي هر روز از جايي شروع ميکند به فروش يک کالا بدون اينکه پشتوانه و تخصصي داشته باشد، بدون اينکه نظارتي بر آن کالا و خدمات داشته باشد. آيا اين رويه اصولي است؟ اين اقتصاد نيست که با هر روش و شرايطي چيزي را بفروشيم يا بخريم يا خدمتي ارايه دهيم. تجارت يک قاعده و قانون خاص خود را دارد و مي بايستي در حوزه قوانين هر چيزي اتفاق بيفتد در غير اين صورت نميتوانيم به هيچ وجه تنظيم بازار اصولي در کشور داشته باشيم و ناچارا به اين نابساماني تا زماني که تمام کشور را فرا گرفته ادامه بدهيم.

حسن پور گفت: اگر قرار باشد جدي عمل کنيم؛ اولين و مهمترين اقدام؛ اصلاح قوانين فعاليت هاي اقتصادي در فضاي مجازي است. تاکيد مي کنم مي بايستي تمام اتحاديه هاي صنفي که در حال حاضر به واحدهاي صنفي پروانه کسب مي دهند براي هر فردي که بخواهد در حوزه فضاي مجازي فعاليت کند، پروانه فعاليت را همان اتحاديه در خصوص همان کالا و همان خدمات ارائه دهد و لاغير. اگر قرار باشد افرادي خارج از حوزه نظام صنفي بر کالاها و خدماتي که زير پرچم قانون نظام صنفي فعاليت دارند نظارت داشته باشند پس قانون نظام صنفي چه مسئوليتي را بر عهده دارد؟ متاسفانه هر روزه شاهد ارائه کالاهاي تقلبي، توليدات فيک و کالاهاي تاريخ مصرف گذشته در فضاي مجازي هستيم. زيان و ضررهاي مصرف کننده را چه کسي پاسخگوست؟ آيا فقط ميخواهيم ناظر باشيم و بگوييم فضاي مجازي فعاليت خود را دارد و تجارتي نوين است؟ خير.

وي با تاکيد بر اينکه هر تجارت و فعاليت اقتصادي مي بايست زير نظر قانون انجام گيرد افزود: در غير اين صورت کشور را هرج و مرج و بي قانوني خواهد گرفت و اين تنظيم بازار نخواهد بود. هر روز شاهد شلوغ تر شدن سازمان ها، ادارات و قوه قضاييه خواهيم بود. هيچ کس به اين موضوع توجه خاص ندارد.

حسن پور با پرداختن به موضوع فعاليت افراد در فضاي مجاز ي در صنف متبوع خود نيز گفت: متاسفانه در حوزه نشر و کتاب، ناشراني با سال هاي سال زحمت کتابي را چاپ و به بازار عرضه مي کنند؛ اما افراد سودجو با کپي برداري از اين کتاب ها وارد بازار شده و حتي به يک پنجم قيمت، آن را با نشر ديگري به فروش ميرساند در صورتي که چاپ کتاب توسط ناشر اصلي در چند سال گذشته انجام يافته، چگونه مي شود کتابي سه سال پيش از آخرين چاپش بگذرد و امسال مجدداً توليد و پخش شود. فضاي مجازي به راحتي پا بر حق و حقوق ناشر گذاشته و مي فروشد. مردم از کجا آگاه شوند در حالي که اگر اين کتاب با اين شکل در کتابفروشي توزيع شود همه مي توانند با شکايت از اين کتابفروش به اتحاديه مراجعه و حقوق ناشر را بموقع بازپس گيرند.

رئيس اتحاديه ناشران و کتابفروشان تهران در پايان تاکيد کرد: اگر خواهان اصلاح تنظيم بازار هستيم مهمترين و اولين فرصت و امکان؛ اصلاح فضاي مجازي در حيطه قانون نظام صنفي است و لاغير.

ثبت دیدگاه

0 در انتظار بررسی : 0
 
 
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.