گروه بندي و تعطيلي مشاغل کارشناسي نبود/ مواد اوليه را از واسطه ها تهيه مي کنيم/ حتي 10 درصد فرمايشات رهبري اجرا نمي شود!

اخبار ویژه

ملت ايران با انتخابي هوشمندانه، مديريت اجرايي کشور را بدست شخصيتي سپرده است که نماد اجراي عدالت و حفظ کرامت انساني است

اصناف کشور آماده همکاري جدي با دولت سيزدهم براي رفع مشکلات اقتصادي و معيشتي مردم هستند

پيام رهبر معظم انقلاب به مناسبت حضور حماسي مردم در انتخابات 1400

3

ابوالقاسم شيرازي، رئيس اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران:

گروه بندي و تعطيلي مشاغل کارشناسي نبود/ مواد اوليه را از واسطه ها تهيه مي کنيم/ حتي 10 درصد فرمايشات رهبري اجرا نمي شود!

  • کد خبر : 92675
  • 1400/02/12

رئيس اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان پوشاک درباره تاثير تعطيلي هاي کرونايي بر وضعيت توليد صنف پوشاک گفت: بزرگترين تاثير تعطيلي ها ، رکود بازار و مانع تراشي ها در حيطه توليد است که به دليل موانعي که وجود دارد نتوانستيم جهشي در توليد داشته باشيم و نه مانع‌زدايي کنيم. هيچ پشتيباني از صنف ما در اين مدت نشد و بازار دچار رکود گشت. انگيزه مردم هم از طرف ديگر براي خريد بسيار پايين آمده است.

ابوالقاسم شيرازي درخصوص مانع تراشي هايي که در راستاي جهش توليد انجام شد گفت: مواد اوليه در دسترس توليد کننده نيست. دستگاه هاي نظارتي مختلف براي برخورد با واردات قاچاق و غير مجاز از سازمان و دستگاههاي مختلف نظارتي که به درست به کارگاه هاي بزرگ و کوچک مراجعه دارند و سوال مي کنند که پارچه را از کجا تهيه کرديد. فاکتوري که مواد اوليه از بازار تهران تهيه شده است را قبول ندارند.

وي ادامه داد: توليدکننده در بازار مجبور است که مواد اوليه را از واسطهها با قيمت بسيار بالاتر خريدار کند تا توليدي خود را سرپا نگه دارد. اگر مواد اوليه خود را تهيه نکند، مجبور است کارگران خود که در کارگاه هاي کوچک حداقل 10 نفر و در کارگاه هاي بزرگ تا 200 نفر است را بيکار کند و چرخ توليد مي خوابد و بيکاري افزايش مي يابد از کجا مواد اوليه تهيه کند. ما مي دانيم که دستگاه نظارتي به وظيفه خود عمل مي کند اما چه کسي اين چرخه را مديريت مي کند که کار به اينجا نکشد تا توليد کننده از واسطه ها مواد اوليه تهيه نکند. چرا اين روزها که صنف پوشاک بدون هيچ پشتوانهاي روزهاي سختي را سپري ميکند، چنين برخوردهاي بازدارنده انجام ميشود؟

شيرازي افزود: براي اين که چرخ توليد بچرخد و رونق و جهش توليد داشته باشيم، بايد قاعده زنجيره توليد بررسي شود. اول بايد مواد اوليه و ملزومات کار يک توليد کننده مهيا باشد تا بتواند قدم اول را بردارد، اما ما در همان گام اول زمينگير شدهايم.

رئيس اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان پوشاک درخصوص تعطيلات فرسايشي گروه هاي شغلي 2 تا 4 گفت: از فروردين ماه امسال تقريبا يک ماه تعطيلي اعمال شده است. آيا در اين مدت آمار شيوع کرونا کاهش يافته است؟ در اين مدت بار فشار تعطيلات کرونايي بر گروه 2 تا 4 بوده است. آن هم در شرايطي که رکود بازار و بي رونقي از طرفي، موانع توليد از طرف ديگر اوضاع را سخت تر نموده است. مشکلات در پرداخت تعهدات، اخذ ماليات آن هم در شرايطي که کسبه تعطيل بودند، اخذ بيمه کارگر بدون بخشش و تخفيف،... همه اين موارد فشار مضاعف بر ما وارد مي کند. اگر ستاد کرونا يک تا 2 هفته تعطيلات عمومي براي همه گروه ها اعلام مي کرد، هم فشار کمتري بر گروه هاي شغلي وارد مي شد و هم مي توانست در مديريت شيوع کرونا موفق عمل کند. اما متاسفانه با فشار مضاعفي که به اين گروهها وارد ميشود اين مشاغل را با مشکلات حياتي مواجه نموده است.

وي ضمن بيان اين که ما چشم کمک از دولت نداريم و همان موانع توليد و مانع تراشي ها را برطرف کنند و سنگ اندازي نکنند براي ما کفايت مي کند، گفت: سال گذشته هم فقط گروه شغلي يک مجاز به باز شدن بودند.اما به وقت پرداخت ماليات همه را به يک چشم نگاه کردند و تعطيلي مشاغلي 2 تا 4 و کاهش فروش و رکود بازارشان را در ماليات محاسبه نکردند. نه از ماليات معاف شديم و نه حتي بخشي از آن را کاهش دادند. همه را با يک چوب راندند. ليست بيمه را سر موعد بدون بخشش و تخفيف از ما اخذ کردند. در صورتي که برخي از مشاغل در گروه يک قرار گرفتند که هيچ ضرورتي نداشتند. مثل گل فروشي و شيريني فروشي ها اين را از اين بابت مثال زدم که اين تعطيلي ها با کارشناسي و با حساب و پشتوانه برنامه ريزي نشده است. محدوديتهاي اعمالي، منطقي و کارشناسي شده نيست و شکست تدريجي اصناف را به همراه دارد.

شيرازي درخصوص مانع تراشي هاي موجود گفت: مواد اوليه ثبت سفارش نمي شود و حداقل مي توانند بخشي از توليد نساجي داخل را به طور قطره چکاني به اتحاديه اختصاص دهند که از طريق کارگروه تأمين مواد اوليه، بخشي بين توليد کنندگان توزيع شود. بدين ترتيب هم بازار تنظيم شود و هم کارگاه ها و بنگاه هاي کوچک بتوانند روي پاي خود بايستند.

وي افزود: سوال من اين است که انجمن نساجي کمک کند تا پنبه و مواد اوليه را که در اختيار دارند و ميتوانند وارد کنند، کمي از آن نخ و پارچه را در اختيار توليد داخل قرار دهند. چرا توليدکنندگان داخلي ما بايد پارچه توليد کنندگان بزرگ نساجي را در بازار آزاد، آن هم از واسطه ها با مبالغ بالا تهيه کنند. اگر بخش کوچکي از توليد خود را در اختيار توليدکنندگان قرار دهند ، قيمت ها شکسته و بازار سياه برچيده مي شود و موجب حذف دلالان و واسطهگران ميگردد. انجمن نساجان و دفتر نساجي و پوشاک وزارت صمت مي تواند در اين زمينه به توليدکنندگان داخلي کمک کند.

شيرازي درخصوص دلايل افزايش قيمت پوشاک آن هم نامتناسب با کيفيت ، گفت: وقتي مواد اوليه در دسترس توليد کننده قرار نمي گيرد، توليدکننده براي اين که بتواند چرخ توليدش را بچرخاند و بيکار نشود، مواد اوليه را از بازار آزاد خريداري ميکند. قيمت قانوني مواد اوليه، خرج کار و ملزومات هم که به دليل افزايش ارز، تحريم و کرونا چندين برابر شده است. اما توليد کننده به همان قيمت قانوني هم دسترسي ندارد و بايد به بازار آزاد و واسطه ها مراجعه کند که 30 تا 50 درصد از قيمت قانوني بيشتر است. از طرفي دستمزد کارگر، حق بيمه، ماليات ، هزينه برق، تلفن، گاز و همه عوامل توليد شهرداري پسماند، تابلو، ... افزايش پيدا کرده است. در اين شرايط قيمت تمام شده هم بالا مي رود. اما توليد کننده به سود نمي رسد. اگر توليدکننده سال گذشته 15درصد سود کرده است، امسال به دليل افزايش همه قيمت ها 5 درصد سود مي کند. وقتي هم خريدار قدرت خريد نداشته باشد از کيفيت جنس مي زنند تا بتوانند جنسي توليد کنند که مردم توان خريد داشته باشند. توليد کننده مجبور است توليد خود را به قيمتي برساند که از نظر کيفيت کار و جنس مشابه، ارزانتر توليد شود، اما از طرفي هم با استوک شدن و بنجل شدن توليداتش مواجه مي شود. زيرا عواملي مانند تغيير فصل و مد در آن تاثير مستقيم مي گذارد.

رئيس اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان پوشاک گفت: چرا از صنعتي مانند پوشاک که با اشتغال زايي بالا و ارزش افزوده بسيار مي تواند رونق ايجاد کند، حمايت نمي شود؟ در تعطيلات کرونايي دولت براي مشاغل 2 تا 4 چه برنامه اي داشته است که بتواند به اين اصناف کمک کند؟

شيرازي در آخر گفت: طبق فرمايش مقام معظم رهبري که در اين چند سال بر محور توليد بوده است، اميد به بازار بازگشته است. توليد کنندگان ما در آن چند سال رشد کردند، اميدوار شدند و کارخانه ها را نوسازي کردند. اما حتي 10 درصد فرمايشات رهبري هم اجرا نمي شود، اميد را نبايد نااميد کرد. امسال هم سال پشتيباني و مانع زدايي است اما دريغ از اين که 10 درصد فرمايشات رهبري عمل شود. ساختار را به شکلي جلو مي برند که مانع تراشي هم مي شود و توليد به جايگاه واقعي خود نميرسد.

منبع : پايگاه خبري رکنا

ثبت دیدگاه

0 در انتظار بررسی : 0
 
 
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.