قرارداد ترکمانچاي فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي با توليدکنندگان!/ توليد کننده 40 درصد قيمت درج شده بر روي محصول را دريافت مي‌کند 

اخبار ویژه

اصناف بيشترين همراهي را در طي 14 ماه اخير داشته اند/ پيشنهاد بازگشايي اصناف با رعايت شديد پروتکل هاي بهداشتي در دستور کار ستاد ملي مديريت کرونا

تلاشهاي موثري براي بازگشايي صنوف تعطيل صورت گرفته است که در صورت تصويب ستاد ملي مقابله با کرونا از هفته آينده اجرايي خواهد شد/ با دولت بابت لزوم تغيير روال تعطيلي اصناف اتمام حجت کرديم

بازار راکد و کسب وکار نيمه تعطيل؛ دردي را دوا نمي کند/ دولت همانگونه که فقط اصناف را تعطيل مي کند؛ آنها را معاف از ماليات هم کند

3

خبرگزاري ايسنا گزارش مي دهد:

قرارداد ترکمانچاي فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي با توليدکنندگان!/ توليد کننده 40 درصد قيمت درج شده بر روي محصول را دريافت مي‌کند 

  • کد خبر : 92599
  • 1400/01/27

در حالي که طي سالهاي اخير شعار سال از سوي مقام معظم رهبري مربوط به حوزه اقتصادي با محوريت توليد بوده و امسال نيز بر رفع موانع آن تاکيد شده، واقعيتهاي بازار چندان انطباقي با اين سياست ندارد. شاهد اين ادعا نوع رفتار فروشگاههاي زنجيره اي با توليدکنندگان است که مي توان گفت به قول معروف خون آنها را در شيشه کرده اند

سال هاست که خرده فروشي ها نسبت به بيرونق شدن کسب و کارشان به دليل حضور گسترده فروشگاه هاي زنجيرهاي گلايه دارند. هر چند طبيعي است که هر پديده جديدي آثار مثبت و منفي داشته باشد، اما مي توان براي آثار منفي تدابيري اتخاذ کرد که تا امروز شاهد آن نبودهايم.

اما موضوعي که اخيرا مطرح شده انتقادات توليدکنندگان نسبت به هزينه هاي سرسام آوري است که فروشگاه هاي زنجيره اي از آنها دريافت مي کنند؛ تا جايي که طبق گفته برخي توليدکنندگان، آنها تنها مي توانند 40 درصد از قيمت درج شده بر روي کالا را از فروشگاه ها دريافت کنند و مابقي صرف هزينه ورود به فروشگاه زنجيره اي، خسارت، بازاريابي و غيره ميشود که همان مبلغ را هم قسطي و با ديرکرد پرداخت مي کنند. اين موضوع از اتحايه فروشگاه هاي زنجيرهاي هم پيگيري شد و يکي از اعضاي اين اتحاديه تلويحا دريافت هزينه هاي ياد شده از توليدکنندگان را تاييد کرد و با اشاره به هزينههاي چند صد ميليوني بيلبوردهاي تبليغاتي گفت کهحضور در يک فروشگاه زنجيره اي به عنوان يکي از اثرگذارترين کانالهاي تبليغاتي، نياز به برنامه ريزيبراي بهره برداري هرچه بيشتر از حضور در شلف فروشگاه دارد.

ايسنا براي واکاوي ابعاد اين موضوع با دو توليدکننده فعال در حوزه صنايع غذايي صحبت کرد که توليدکننده اولدرباره وضعيت کار با فروشگاه هاي زنجيرهاي مي گويد "مثلا يک واحد توليدي 20 بارکد (محصول) را به فروشگاه معرفي ميکند که فروشگاه ممکن است پنج تا از آنها را انتخاب کند و عليرغم اينکه مي گويند اين محصولات را همراه با محصولات ساير رقبا در يک قفسه قرار نمي دهند، ولي اين کار را انجام ميدهند."

وي مي افزايد: "در سال 1396 فروشگاه زنجيره اي شش محصول ما را قبول کردند و به ازاي هر کدام 85 ميليون تومان ورودي از ما گرفتند. اين در حالي است که اکنون اين رقم به 200 ميليون تومان براي هر بارکد رسيده است. ورودي به اين معني است که فروشگاه زنجيره اي براي قبول محصول و فروش آن هزينه دريافت ميکند."

قرارداد ترکمانچاي فروشگاه هاي زنجيرهاي با توليدکنندگان

او البته ميگويد فروشگاه هاي زنجيرهاي علاوه بر هزينه ورودي، يک ارزش افزوده هم به عنوان هزينه خدمات از توليدکننده مي گيرند: "فروشگاه ها يک قرار داد ترکمانچاي با توليدکنندگان منعقد مي کنند که بر اساس آن هزينه حمل تا تحويل به انبار با توليدکننده است و در زمان جابجايي اين کالاها در انبار نيز ماهانه اين هزينه شارژ مي شود؛ بنابراين فروشگاه هيچ هزينه اضافي به عهده ندارد و حتي به ازاي هر بارکد يک تخفيف اضافي هم از توليدکنندگان دريافت ميکند که مثلا ممکن است معادل 50 تا 60 درصد قيمت کالا باشد. فروشگاه ها مي گويند اين هزينه اضافي براي بازاريابي و فروش دريافت مي شود، اما مشخص نيست چقدر بازاريابي عملي شود."

همچنين به گفته اين توليدکننده، "فروشگاه ها حدود سه ماه بعد از سفارش و دريافت محصول، هزينه آن را پرداخت مي کنند، اما همان زمان هم ورودي ابتداي قرارداد را قسطي از اين پول کم مي کنند و همان پول را هم با تاخير پرداخت ميکنند. يک مدت هم که گذشت حتي مبلغ نايلکس را به عنوان هزينه تبليغات از ما دريافت ميکنند. توليدکنندگان را هم به ساختمان خود راه نميدهند."

او معتقد است که فروشگاه هاي زنجيره اي توليدکنندگان را ذليل مي کنند: "براي فروش هشت بارکد، در فروشگاه زنجيرهاي طي يک سال و نيم، يعني از سال 1397 تا نزديک به سال 1399 نزديک به يک ميليارد تومان هزينه پرداختيم. توليدکندگان تازهکار هم که به دنبال بازار هستند به اين شرايط تن مي دهند. از طرف ديگر فروشگاه هاي زنجيره اي در بسياري از شهرها بازار خرده فروشي ها را تحت تاثير قرار دادند."

اعمال تخفيفات در فروشگاهها قابل کنترل نيست

اين توليدکننده همچنين از ايجاد فضايي از سوي فروشگاه هاي زنجيرهاي خبر ميدهد که در آن توليد کنندگان در فضايي رقابتي براي ارائه تخفيف قرار گيرند: "مثلا فروشگاه به توليدکننده مي گويد که توليدکنندگان ديگر به او پنج درصد تخفيف اضافه دادند تا اين تخفيف روي محصولاتشان اعمال شود، اما مشخص نيست چقدر از اين تخفيف به مصرف کنندگان ارائه مي شود. معمولا آخر هفته ها تخفيف هاي 30 تا 40 درصدي اعمال مي کنند، اما در بقيه ايام هفته با همان قيمت درج شده کالارا عرضه ميکنند. به طور کلي اعمال تخفيف از سوي فروشگاههاي زنجيرهاي قابل کنترل نيست."

به گفته وي، رئيس اتحاديه فروشگاه هاي زنجيرهاي مدير عامل يکي از همين فروشگاه ها است که اين موضوع امکان شکايت را نيز از توليدکنندگان گرفته، چراکه از طرفي احتمال ميرود به شکايات رسيگي نشود و از طرف ديگر احتمال فسخ قرارداد توليدي ها وجود دارد.

اين توليدکننده در توضيح دليل اقبال خود به فروشگاههاي زنجيرهاي نيز ميگويد: "شرکت هاي پخش سراسري در حوزه محصولات پرمتقاضي و تندگردش مثل روغن و شکر فعاليت مي کنند اما مغازهداران محصولاتي مثل پودر کيک را که کندگردش هستند کمتر ميخرند. از طرف ديگر پخشهاي استانها توان لازم براي تامين مالي ندارند. "

توليد کننده 40 درصد قيمت درج شده بر روي محصول را دريافت مي کند

توليد کننده ديگري که در حوزه صنايع غذايي فعاليت ميکند و با تمام فروشگاه هاي زنجيره اي قرارداد دارد، مي گويد "فروشگاه هاي زنجيره اي جزئيات وضعيت فروش هر کالا را رصد ميکنند و اگر ميزان فروش شان بيشتر از ساير فروشگاه ها باشد، سعي ميکنند تخفيف بيشتري از توليدکننده بگيرند. اين فروشگاه ها معمولا معادل 50 تا 55 درصد قيمتي که بر محصول درج شده تخفيف مي گيرند و هفت تا 10 درصد هم مازاد دريافت مي کنند. علاوه بر اين حدود دو درصد هزينه دزدي و خسارت فروشگاه از توليدکننده دريافت ميکنند؛ يعني اگر در فروشگاهي مشتري محصولي را بدزدد يا محصول در فروشگاه بشکند يا خراب شود هزينه آن را پيشاپيش از توليدکننده دريافت ميکنند؛ بنابراين توليدکننده نهايتا 35 تا 40 درصد قيمت درج شده روي کالا را دريافت ميکند. مثلا اگر ارزش يک واحد از کالايي 10 هزار تومان باشد، توليدکننده در بهترين حالت 4000 تومان از فروشگاه زنجيرهاي دريافت ميکند و مابقي صرف هزينه فروش و ترفيعات فروش، مثل تبليغات در فروشگاه ميشود."

همچنين به گفته وي، فروشگاه هاي زنجيره اي از توليدکنندگان ورودي هم دريافت ميکنند؛ به طوري که يک برند جديد براي ورود به اين فروشگاه ها بايد هزينه پرداخت کند: "البته حدود هشت سال پيش اين ورودي براي هر نوع محصول حدود هشت تا ميليون تومان بود، اما اکنون برخي توليدکنندگان مي گويند يک تا دو ميليارد تومان هم به عنوان ورودي از آنها دريافت شده است. استنباط فروشگاه زنجيرهاي اين است که بيش از 1000 فروشگاه در سراسر کشور براي توليدکنندگان مهيا ميشود که بايد براي آن ورودي پرداخت کنند."

چرا از خرده فروشي ها استفاده نميشود؟

اما اين توليدکننده علاوه بر انتقاد از هزينه تخفيف و ورودي، از عدم پايپندي فروشگاههاي زنجيرهاي به پرداخت بهاي کالا در موعد تفاهم شده گلايه دارد: "شرايط به گونه اي است که فروشگاهها همواره پرداخت مطالبات توليدکنندگان را به تعويق مياندازند يا بخشي از آن را پرداخت ميکنند و مابقي را به بعد موکول ميکنند. توليدکنندگان هم براي پرداخت هزينههاي خود و براي اينکه درگير توزيع در سيستم مويرگي (مثل صنوف خرد) نشوند به کار با فروشگاههاي زنجيرهاي تن ميدهند."

اين توليدکننده حوزه صنايع غذايي در پاسخ به سوالي درباره سيستم توزيع مويرگي مي گويد "در سيستم مويرگي دزدي بيشتر است و توليدکنندگان بايد در شهرهاي مختلف به پخش کنندگان جزء اعتماد کنند که هر کدام ساز خودشان را ميزنند. توليدکنندگان سه گزينه دارند؛ يا بايد خود شرکت پخش مستقل داشته باشند، يا با شرکت هاي پخش مويرگي و خصوصي کار کنند يا با فروشگاه هاي زنجيره اي کار کنند."

پاسخ فروشگاه هاي زنجيره اي

ايسنا براي اطلاع از کم و کيف ماجرا به سراغ محمد علي خراساني، عضو هيات مديره اتحاديه کشوري فروشگاه هاي زنجيرهاي رفت. وي درباره علت دريافت اين هزينه ها از توليدکنندگان گفت: مبحث توليد و فروش هميشه در کنار هم بوده و هست. يعني توليد بدون فروش براي توليد کننده محکوم به شکست است و فروش بدون توليد معنايي نخواهد داشت. يکي از موارد زير مجموعه و تسهيل کننده فروش، تبليغات است و تامين کننده ها هزاران ميليارد تومان براي تبليغ محصولات خود در کانالهاي مختلف تبليغاتي پرداخت ميکنند.

ويافزود: به طور کلي کانالهاي تبليغاتي به سه دسته کلي ATL، TTL و BTL تقسيم ميشوند. کانالهاي تبليغاتي بي تي ال، تبليغ در نقطه فروش است و مالکان فروشگاهها فضاي فروش و تعرفههاي متفاوتي براي استفاده توليدکنندگان و مالکان نامهاي تجاري از هر يک از زير مجموعه هاي کانال بي تي ال با هماهنگي آنها وضع مي کنند. شلف آرايي، پالت چيني، حضور در تابلوهاي درون فروشگاهي و حضور در محل هاي فروش ويژه خدمات ويژه اي است که فروشگاه داران پيشنهاد مي کنند و برخي از توليدکنندگان متناسب با اهداف فروش و استراتژي هاي خود از آنها بهره مي برند.

عضو هيات مديره اتحاديه کشوري فروشگاه هاي زنجيره اي با بيان اينکه در سطح بين الملل هم موارد شبيه به اين موضوعيت دارد، گفت: مثل توليد انحصاري برند براي يک فروشگاه، توليد محصول تحت نام تجاري فروشگاه، دريافت هزينه براي اجراي کمپين هاي فروش و تبليغاتي در سطح فروش دريافت امتيازات ويژه از توليد کننده بابت حضور در شلف فروشگاه و بسياري موارد ديگر. به طور کلي توافقات به صورت دو جانبه و تاييد دو طرفه بين توليدکننده و فروشگاه صورت ميگيرد و اتحاديه کشوري از چند و چون و کم و کيف آن آگاه نيست. هر چند همواره پيشنهادهاي خود را براي بهره گيري از اين پتانسيل تبليغاتي در قالب مشاوره به همه طرف ها ارايه داده است.

وي همچنين با اشاره به هزينه بر بودن تبليغات گفت: به طور کلي تبليغات، هزينه نسبتا زيادي را به خود اختصاص ميدهد. در همين تهران، هزينه حضور يک ماهه در برخي از بيلبوردها به چند صد ميليون تومان در ماه هم مي رسد.توليدکنندگان بايد توجه داشته باشند که حضور در يک فروشگاه زنجيره اي به عنوان يکي از اثرگذارترين کانال هاي تبليغاتي، نياز به برنامه ريزي و تدوين استراتژي براي بهره برداري هرچه بيشتر از حضور در شلف فروشگاه دارد که بدون تدوين استراتژي تبليغاتي و بازاريابي نمي توان از اين ظرفيت بهره مثمر ثمر را برد.

ثبت دیدگاه

0 در انتظار بررسی : 0
 
 
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.