?حسين قدياني، رئيس اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان کالاي خواب تهران اظهار داشت: وقتي دولت سه ميليون واحد صنفي را تعطيل ميکند بايد براي مديريت زندگي آنها راهکار ارائه کند و ضرر و زيان کسبه را بپردازد.

وي بيان کرد: متاسفانه دولت نه تنها به اصناف کمکي نکرده و ريالي به حساب آنها واريز نشده بلکه 15 درصد هم مبلغ ماليات را بيشتر کرده است.

قدياني افزود: ?به خدا اصناف هم آدم هستند. دولت اگر راست ميگويد در کشور برابري راه بيندازد و مثل اصناف فقط سه ماه به کارمندانش حقوق ندهد و ببيند چه اتفاقي در کشور ميفتد.

قدياني تصريح کرد: چطور به چشم کارگران مان نگاه کنيم و بگوييم به شما حقوق نميدهيم؟!